Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Bu makale, Diyanet İşleri Başkanlığınca, (Ankara) Kızılcahamam’da 03-04 Kasım 2007 tarihinde “Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği” ana gündemiyle gerçekleştirilen I. Din Hizmetleri Sempozyumunda “Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim” adıyla sunulan bildirinin bir kısmının genişletilmiş şeklidir.

Not: Bu makale Marife dergisinde (Yıl: 8, Sayı: 2, Güz 2008, ss: 87-100) yayınlanmıştır.
Yazının devamını oku »

, , , , ,

2 Yorum

Din Hizmetlerinde Sunum

PRESENTATION IN THE RELIGIOUS MINISTRY

Bu yazıyı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Din Hizmetlerinde Sunum

, ,

Yorum yok

Din Hizmetlerinde Mesaj Oluşturmada Kur’an Örneği

The Sample of the Qur’an in Making up the Message in Religious Services

Bu makale aşağıdaki linkten indirilebilir:

Elazığ İlahiyat Dergisi

, , ,

Yorum yok

Hz. Muhammed’in Bazı İletişim İlkeleri

Bu makaleyi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

Hz. Muhammed’in Bazı İletişim İlkeleri

, , ,

1 Yorum

Pazartesi Günü Müslümanlar Oruçlu Olacaklar

Rabbimizin lütfuyla 1 Eylül Pazartesi günü ilk orucumuza niyetleneceğiz. Bu müminler için büyük bir bahtiyarlıktır.  Rabbimiz, “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz” (Bakara, 183) ayetiyle, Müslümanların oruç sayesinde korunabileceklerini ve adeta melekleşeceklerini müjdelemiştir. Yazının devamını oku »

1 Yorum

Tarım Ürünlerinin Zekâtı: Öşür

Öşür, zirai ürünlerin zekâtına verilen isimdir. İslam’da genel anlamda yardımlaşma yerine infak kelimesi kullanılır ki infak, “Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması” demektir. İslam’da gerek farz olan zekât ve gerekse nafile olan bağışlar cömertlik sayılmış ve övülmüş, cimrilik ise yerilmiştir. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Vesveseden Korunma Yolu

Şeytan vesvesesiyle insanın gönlüne girip yerleşmeye çalışır. Bu sebeple vesvesenin manyetik alanından kurtaracak davranışlarda bulunmak gerekir. Söz gelimi, sevgili Peygamberimizin de ifâde ettiği gibi öfkelenince, ayakta iken oturulmalı, oturuyorken uzanmalı veya abdest alıp iki rekat namaz kılarak iç dünyâda değişikliğe sebep olabilecek olumlu bir kısım davranışlarda bulunulmalıdır. Yazının devamını oku »

1 Yorum

Vesveseyi Tanıyalım

Nefsin veya şey­tanın kalbe koyduğu hayırsız ve faydasız kötü hâtıralara, kuruntu, iç üzüntüsü ve kararsızlığa, gereksiz telâş, tereddüt ve iç karışıklığına vesvese denir. Zıddı ise, tereddütsüz, kararlı, emin ve azimli olmaktır. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Ana-Baba Sözü Dinlemeyenlere Duyurulur

Kıssadan Hisse:

Kadıncağızın bir oğlundan başka kimsesi yoktu. Bütün günlerini onunla geçirir, oğluna en ufak bir zarar gelmesini istemezdi. Kadının oğlu bir gün tutturdu, illa da hacca gideceğim diyor başka bir şey demiyordu.

Annesi ağlamaya başladı. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Mir’âç Kandili

Din gaybe imandır. Yüce Allah’ın deveyi küçültmeden iğneyi de büyütmeden deveyi iğnenin deliğinden geçirebileceğine inanmak gerekir. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Allah Vardır ve Birdir

Bir köy muhtarsız, bir iğne ustasız olmaz, olamaz. Bir harf kâtipsiz olamazken, nasıl olur da, son derecede muntazam şu evren hâkimsiz ve hükmedensiz olur? Sayısız eller bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki reis, bir ilde iki vali bulunsa, intizam bozulur ve idare alt üst olur. Yazının devamını oku »

17 Yorum

Günah Münafığı Rahatsız Etmez

    Elimizde çok nadide bir vazo bulunsa ve onu düşürüp kırsak, ellerimizi dizimize vurur, üzülürüz. Aslında işlediğimiz her bir günahla, bize bahşedilen hayat fanusumuz kirlenip, kırılmaktadır. İşte bu sebeple en az bir vazonun kırılması karşısında duyduğumuz teessür kadar, işlediğimiz günah karşısında da üzüntü duymamız gerekir. Aksi durum günahı hafife alıyor ve önemsemiyoruz manasına gelir. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Bu Akşam Regâib Kandilidir

Bugün 3 Temmuz Perşembe. Bu gece Receb ayının ilk Cuma gecesidir ve aynı zamanda Regâib kandilidir. Bu gecenin sabahı, 4 Temmuz Cuma günü de üç ayların birincisi olan Receb ayının ilk günüdür. Bilindiği gibi zaman ve mekânlar kıymet ve kutsiyetlerini Allah’ın dilemesinden alırlar. Yazının devamını oku »

Yorum yok

Şeffaf Elbise İçinde Giyinik Çıplak

Beden dili açısından vücudumuzdaki her bir organın ayrı ayrı rolü vardır. Bunlardan en çok alıcı ve verici konumda olan ise baş bölgesi, yani mimiklerdir ve burada da göz önemli yer tutmaktadır. Bunun dışında iletişim gücü olanlar yüz, dudak, el, kol, ayak gibi organlardır.  Yazının devamını oku »

Yorum yok

Kişisel Bakım ve Abdest

Kişisel Bakım ve Abdestİslâmiyet, temizliğe çok önem vermiştir. Dinin özü; maddi-manevî kirlerden arınma, Allah’ı tanıma O’na itaat ve ibadet etmektir. Aynı zamanda, bir kişisel bakım olan abdest, sadece Müslüman’a hastır. Müslüman’dan başka soğuk-sıcak demeden abdest alan başka kimse yoktur. Müslüman aldığı abdestle, bir taraftan eliyle-ayağıyla, saç ve sakalıyla kirden pastan temizlenirken, diğer taraftan da kalbindeki kötülüklerden sıyrılarak, Hz. Peygamberin, Yazının devamını oku »

Yorum yok